วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Android One บางตัวเริ่มได้กิน Marshmallow กันแล้ว... (ของไทยรอแป๊บนะ!!!)ถึงแม้ว่า Android One ของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
ของเรื่องหน้าตาและ hardware ข้างใน อย่างเช่นรุ่นแรกๆ จะเป็น CPU: MediaTek 
และรุ่นหลังจะเป็น CPU: Snapdragon แต่ทาง Google เองก็ไม่ล่าช้าในการ 
ที่จะ update ระบบให้เครื่องรุ่นพวกนี้ และสามารถกิน Marshmallow กันแล้ววันนี้
ก็จะเริ่ม update ให้บ้างประเทศก่อน (ประเทศไทยยังไม่มานะ รอแป๊บ)

ถ้าของไทยออกแล้วจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะ 

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ทราบว่าประเทศไทยเองก็มี Android One เช่นที่มาของข่าว: Android Police