วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

[How To] วิธีตั้งค่า Widget ของ Streaming for Android บนหน้า Home Screenการตั้งค่า บังคับให้เครื่องไม่พักหน้าจอโดยอัตโนมัติ