วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิธีแก้ปัญหา การเปลี่ยนภาษาที่แป้นพิมพ์มือถือ Samsung ไม่ได้